El projecte

La Barana és un espai de suport mutu entre persones inquilines per millorar l’accés i l’estabilitat habitacional dels llogaters i llogateres a la ciutat de València.

Ajudarà els i les llogateres a defensar els seus drets, a mantindre el seus habitatges i a reivindicar les demandes col·lectives.

El dret a l’habitatge, creat des de baix i entre totes, ens serveix d’inspiració per a construir maneres inclusives, igualitàries i sostenibles d’habitar la ciutat; tot i seguint en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible: Reducció de les desigualtats (ODS 10); Ciutats i comunitats sostenibles (ODS 11); i Acció pel clima (ODS 13).

La Barana és encara un projecte pilot. Es formalitzarà la seua creació en arribar a un número de sòcies suficient per garantir la seua autonomia i viabilitat

Si t’interessa formar-ne part, informa’t ACÍ

Estructura

La Barana prendrà la forma jurídica d’associació. La participació és el seu principal mecanisme rector i amb ella es buscaran solucions de forma conjunta front a les problemàtiques del lloguer.

L’assemblea general és l’órgan deliberatiu central. Fomenta la creació de grups de suport locals, l’organització de trobades i diferents accions orientades a debatre i dissenyar col·lectivament les línies d’actuació.

Aquesta estructura participativa s’interrelaciona amb l’organigrama de professionals encarregats de fer funcionar els instruments oferits a les persones sòcies.

finançament

L’objectiu de La Barana és ser un espai autònom i sostenible per si mateixa.

Es nodreix principalment de les quotes aportades per les persones sòcies. Pots consultar les diferents maneres de participar-hi AÇI .

El suport econòmic de l’Administració pública és interessant per poder integrar en la iniciativa a persones amb major vulnerabilitat, que potser no poden pagar la quota per si mateixes.

Tanmateix, per al manteniment del Fons de Cobertura es requereix d’una participació de persones o entitats que vulguen fer una inversió ètica en La Barana. Així es podrà oferir cobertures que en moments de dificultat econòmica aonseguisquen evitar desnonaments.

instruments de suport

 • Fons de cobertura anti-impagaments. Cobertura de dos mensualitats a les persones sòcies, en casos de pèrdua sobrevinguda d’ingressos.
 • Assessorament jurídic. Assessorament en qüestions relacionades amb el lloguer.
 • Mediació en conflictes entre persones inquilines i propietàries.
 • Monitoratge i estudi de la situació del lloguer a la ciutat.
 • Creació de discurs i reivindicació per a la defensa pública dels interessos de les persones inquilines.
 • Configuració d’un teixit de suport mutu entre les persones inquilines associades.

avantatges

per a les inquilines

 • La cobertura anti-impagaments pot evitar una acció judicial de desnonament. Augmenta les garanties de pagament per a accedir a una nou habitatge en lloguer.
 • Amb l’assessoria jurídica es resolen dubtes per poder evitar errades i abusos. Es fomenta una relació més igualitària.
 • La mediació permet acostar a les parts en conflicte i trobar solucions.
 • La generació d’estudis propis ens dóna una visió fidedigna de les problemàtiques del lloguer. Estableix un marc justificat de les reivindicacions.
 • La creació de discurs públic en defensa dels interessos de les persones inquilines serveix com a punt de negociació amb agents polítics i immobiliaris, a qui pressionar per a aconseguir una situació de lloguer més justa.
 • La xarxa de suport mutu estableix una comunicació directa, de defensa, empatia i solidaritat entre persones amb problemàtiques similars. Permet trobar solucions col·lectives a problemes col·lectius.

per a les propietàries

 • La cobertura anti-impagaments permet tindre una major garantia de pagament quan es contracta amb persones inquilines sòcies de La Barana.
 • El servei de mediació obri una via de resolució amistosa de conflictes amb les persones inquilines.
 • La Barana millora la confiança propietària-inquilina i fomenta un mercat de lloguer més just.

per a les administracions
públiques i la societat

 • La Barana és un instrument autònom, àgil i eficaç davant els desnonaments. Permet un estalvi important de la despesa pública dedicada a emergència residencial.
 • A mitjà termini, implica una disminució de polítiques socials asistencialistes. Significa donar cabuda a polítiques apoderadores i participatives en el nostre territori.
 • A llarg termini, impulsa un canvi de paradigma cap a un règim de lloguer, que representa un 30% de la població urbana, més segur, digne i accessible.