La Barana

projecte col·lectiu per millorar l’estabilitat habitacional i l’accés dels inquilins i inquilines a la ciutat de València

Com formar part de la barana?

La Barana es troba en fase pilot, en la recerca de persones i entitats que vulguen sumar-se a este espai. Encara que el nucli principal de La Barana el formen les persones inquilines, ens adrecem també a persones arrendadores per tal de generar economies de confiança i millorar l’estabilitat dels llogaters i llogateres. També fem una crida a particulars i entitats que estiguen interessades en finançar i/o donar suport a aquest espai.

La situació del lloguer
a València

Informes